nye udfordringer

I 1997 overtog Brandt hele aktiebeholdningen fra de to investorer han købte Erik H. Kjeldsen med. Dermed stod han nu ultimativt i spidsen for virksomheden. Men der ventede nye udfordringer forude.

I midten af 1990'erne begyndte markedet at ændre sig. Det blev sværere at holde på de priser man havde været vant til, fordi optikkæderne begyndte at lægge pres på leverandørerne.

I sidste ende var J.C,
Filtenborg tvunget til at vælge mellem at blive en lille leverandør til dem der ville betale de hidtidige priser, eller at fortsætte som storleverandør og finde sig i den lavere fortjeneste.

Man valgte at satse på det sidste, så der blev indgået nye aftaler med Synoptik, Nyt Syn og Profil Optik. De nye aftaler medførte dog, at J.C. Filtenborg måtte sænke priserne med ca. 40 og for at det kunne lade sig gøre måtte firmaet effektivisere produktionen, så der kunne produceres flere glas til en lavere pris.

I 2000 indledtes således ombygningen af fabrikken, hvor der blev investeret i at automatisere produktionsanlæggene.

Det var starten på en. svær periode, for ombygningen forløb langt fra smertefrit, da det både tog længere tid end beregnet og budgettet blev overskredet med 15 mio. kr. Der gik næsten tre år før det hele kørte som det skulle, men så fungerede det også som et urværk. I 2000 trådte Brandts bror Christian ind i bestyrelsen igen efter at have været ude siden 1984.

Fasen med effektiviseringer og
ombygninger varede fra 2000 til og med 2003, som var år med dårlige resultater. Bortset fra budgetoverskridelsen, der blev lidt pebret, var det dog noget firmaet var forberedt på.

I sidste ende blev anstrengelserne da også belønnet med en fordobling af produktionen fra 400.000 til 800.000 glas om året, samtidig med at arbejdsstyrken kunne reduceres.

Ikke mindst, opnåede man en markedsandel på 50 i Danmark. På den måde var det muligt at producere sig ud af problemet med den faldende bruttoavance. 2004 blevet godt år med et stort overskud.