Urmarkedet frem til år 2000

At den resterende del af dette århundrede på urområdet ene og
alene vil blive præget af elektroniske ure, skulle være let at forudsige.

Den sorte hest i spillet er uden tvivl digital-urenes del af det fremtidige ursalg. Allerede nu udgør digital-ure 23070 af det totale ursalg i stk., men selvfølgelig væsentlig mindre i værdi.

En af de fremtidige strukturmuligheder der har været fremme i debatten er, at digital-ure
vil tage den billige del af markedet, samt markedet for flere funktioner, mens analog quartz-uret vil dominere den resterende del af markedet.

Umiddelbart ligger denne filosofi, så vidt det kan vurderes, til grund for de store japanske og de store schweiziske fabrikkers strategi.

Men spørgsmålet er, om fabrikkerne inderst inde tror på denne udvikling. Forklaringen skal måske i stedet findes i de kæmpe investeringer der er foretaget i udviklingen af analog- og quartz-ure, og at uret har beholdt visse traditionelle dele.

I virkeligheden er spørgsmålet ikke, om analog quartz-uret vil overleve, men mere om, med hvilken hastighed det vil blive fortrængt af det fuldt elektroniske digital-ur.

Allerede idag er der udviklet moduler, der fuldt elektronisk viser tiden ved hjælp af et billede af visere på et display.

De fleste der beskæftiger sig med udviklingen i resten af dette århundrede mener, at vi allerede
omkring 1990 vil opleve, at 2/3
af alle solgte ure vil være digital-ure.

De nødvendige ændringer i produktionen, der vil følge af denne ret hurtige udvikling, vil uden tvivl gøre 80'erne og 90'erne næsten lige så kaotiske som 70'erne har været det.

Der er dog en væsentlig forskel, dengang var vi ikke forberedt på, hvad det elektroniske ur kunne komme til at betyde. Idag har vi udfra erfaring mulighed for at få det bedst mulige ud af de udviklingstendenser, som vi iøvrigt ikke har nogen indflydelse på.